Ng: glatløbede eller riflede; efter kapacitet og  https://www.militariaweb.dk/   funktionering: enkelt- eller flerskudsvåben og i sidstnævnte tilfælde, om de er flerløbede eller indeholder et magasin og i så fald, om der skal tages ladegreb mellem hvert skud, eller om våbnet virker halv- eller helautomatisk. Og endelig efter brug: militær- og politivåben, jagtvåben og sportsvåben, herunder også luftpistol og -gevær.

De vigtigste håndskydevåben er stadig pistol, maskinpistol og gevær, guys den teknologiske udvikling har medført, at visse lette panserværnsvåben og granatkastere nu også må henregnes til kategorien.

Pistolen, herunder revolveren, der er en pistol med roterende magasin, har reelt ikke længere nogen militær betydning. Den er derimod pga. Sin størrelse og håndterlighed af stor betydning for politi- og sikkerhedsfolk. Se også våbenforbud og Våbenloven.

Maskinpistolen er også ved at have udspillet sin militære rolle, da dens væsentligste funktion, automatild med høj skudkadence, nu kan opnås med moderne geværer, der samtidig har væsentlig større rækkevidde. Maskinpistolen finder canine fortsat anvendelse inden for politi og specialstyrker, hvor kravet til lethed og håndterlighed er større quit kravet til rækkevidde.

Til feltbrug har det moderne gevær overtaget maskinpistolens rolle. Det funktionerer ved gastryk, dvs. At en del af den krudtgas, der frigives ved affyring, anvendes til at gennemføre en fuld ladecyklus: udkastning af det tomme hylster, genladning med ny patron, spænding af slagstiftens fjeder og evt. Nyt aftræk. Det har lav vægt og rekyle og kan ved en enkel omstilling afgive både enkeltskud og bygeild, og det har en betydelig effektiv rækkevidde (300-500 m, med avancerede sigtemidler endda mere).

Tendensen går i retning af mindre kalibre, dvs. Fra den gennem mange år almindelige på 7,62 mm til fx 5,56 mm, hvorved soldaten kan medføre flere patroner pga. Den reducerede vægt og størrelse. Samtidig er effekten bibeholdt eller forøget gennem forbedret projektilform og øget mundingshastighed.

Den videre udvikling går i retning af lettere og rekylsvage geværer, der anvender hylsterløse patroner og stadig mindre kalibre. Ved forøgelse af skudkadencen afgives endvidere flere projektiler i bygen, inden rekylen påvirker skyttens sigte. Et eksempel herpå er det tyske G11 gevær fra Heckler & Koch.

Panserværnsvåben, der falder inden for kategorien, er typisk et rekylfrit engangssystem bestående af granat, hylster med affyringssystem og sigtemidler.

Granatkasteren er et våbensystem, der kan kaste granater med effekt som håndgranater 250-four hundred m.

Historie
Forladevåben, der var enerådende før fremkomsten af enhedspatronen i midten af 1800-t., har guy historisk inddelt efter påtændingsmekanismens udformning.

Den oprindelige metode til at affyre et håndskydevåben var at føre en brændende lunte ned i et fænghul i oversiden af løbet med den ene hånd, mens guy holdt våbnet med den anden, guys metoden havde den ulempe, at lunten kom i vejen for sigtet. Problemet løstes ved at bore fænghullet i siden af løbet og below dette at anbringe en fængpande, hvorpå der kunne hældes krudt, som lunten kunne sænkes i uden at komme i vejen for sigtet.

I begyndelsen af 1400-t. Blev der udviklet en luntelås, hvormed guy ved en simpel aftrækkermekanisme på musketten, datidens gevær, kunne sænke lunten ned på fængpanden. Derved blev det muligt at holde våbnet med begge hænder i skudøjeblikket, hvilket tillod anvendelsen af en kraftigere drivladning. Det krævede til gengæld en kraftigere dimensionering af løbet, og for at bære den forøgede vægt anvendte man en musketgaffel, som musketten kunne hvile i below skudafgangen, samtidig med at skytten optog rekylen med hele kroppen.

Først i 1500-t. Udvikledes den såkaldte hjullås, hvor en v-formet fjeder bragte et hjul i rotation ved aftrækket, samtidig med at et stykke svovlkis blev presset mod hjulet, hvorved der frembragtes gnister, der antændte fængkrudtet. Hjullåsen, der var dyrere og teknisk set vanskeligere at fremstille quit luntelåsen, var d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *